Agrarisch Kinderdagverblijf Knorretje
Agrarischkinderdagverblijf Knorretje
 

Tarief van Knorretje

Ons tarief voor 2022


Knorretje heeft een uurtarief van €8,65. Wij rekenen standaard 10,5 uur per dag. De dagopvang kost u €90,83 per dag.

Knorretje is een geregistreerd kinderdagverblijf. U heeft daardoor dus recht op teruggave van de Belastingdienst.
Hoeveel u terug kunt krijgen, kunt u uitrekenen op de site van de Belasting dienst.