Agrarisch Kinderdagverblijf Knorretje

 

Hoe verloopt een dag op knorretje

Om 7.15 begint de dag op Knorretje.

Tussen 7.15 en 9.00 uur worden de kinderen gebracht, tijdens het brengen ontvangen wij de kinderen en vragen aan de ouders of er nog bijzonderheden zijn wat betreft de zorg voor het kind.

Het kind kan  ook op Knorretje rustig ontbijten , soms is er thuis de tijd niet voor, en is het voor het kind fijner om op Knorretje rustig te ontbijten.

De  kinderen gaan dan vrij spelen , we lezen een boek of de kinderen gaan puzzelen aan de tafel.

Om 9.00 uur beginnen we met de dagopening van Knorretje. Een vast moment, we vragen dan ook of de kindjes voor 9 uur gebracht kunnen worden. Komt een kindje later dan 9 uur, is dit natuurlijk geen probleem maar dan is het fijn dat de groep even gesmst wordt.

We wensen de kinderen een goedemorgen, we benoemen hierbij de naam van ieder kindje.  Verder zingen we een aantal bekende liedjes met de kinderen, doordat we dit dagelijk herhalen leren we de kinderen heel veel liedjes.

Ook zingen we het Dank u voor deze nieuwe morgen, en lezen we een klein stukje uit de peuterbijbel. Ook wordt er altijd een nijntje boekje voorgelezen.

We eindigen altijd dat de kinderen lief zijn voor elkaar en samen delen ,samen spelen.

Op het laatst zeggen we de knuffel Knorretje gedag , en mogen de kinderen Knorretje een dikke knuffel geven.

Na de dagopening gaan we fruit eten en wat drinken, hiervoor zingen we altijd een fruitliedje.

Na het tafelmoment gaan we de kleintjes verschonen en de ouderen kinderen gaan dan naar de wc toe.

Tussendoor ruimen we alles op en verzorgen we de baby,s.

In de ochtend knutselen we altijd of gaan lekker naar buiten toe, vaak in de ochtend geven we dan het oude brood aan de dieren.

Voor de opa,s en oma,s en vader en moeders worden altijd leuke kadootjes gemaakt voor hun verjaardag.

Er wordt door ouders oud brood meegegeven voor de dieren.

Tussen de middag gaan we eten ,voordat we een tafelmoment hebben ruimen we altijd gezamelijk op met de kinderen, door dit al zingend te doen met een opruimliedje werkt dit altijd perfect.

Na het eten gaan de oudere kinderen, of even tv kijken of als het mooi weer is gaan ze lekker naar buiten.

De kleintjes worden lekker naar bed gebracht....slaap lekker:)

Op het moment dat de kleintjes op bed liggen is het een mooi moment om met de oudere kinderen wat spelletjes te doen, we hebben een visspel,memory ,domino.

Om half drie worden de meeste kleintjes weer wakker , als iedereen zo'n beetje uit bed is gaan we aan tafel met de middagopening, dan zingen we weer wat liedjes en laten we de kinderen gewoon even vertellen wat ze op dat moment willen vertellen.

Bij ieder tafelmoment beginnen we met het afspelen van het muziek doosje. Dit als een rust moment, de kindjes weten goed dat ze dan eventjes stil 'moeten' zijn. Dan lezen we een verhaal voor, en is het daarna tijd voor een koekje en wat te drinken.

Na de middagopening gaan de kinderen weer spelen, het liefst natuurlijk buiten.

Om vier uur begint vaak het ophalen weer tot aan 18.00 uur.

Tijdens het ophalen nemen we altijd even de tijd om te vertellen wat er is gebeurd die dag.

Ook houden we alle dagen een schrijftje bij tot aan de leeftijd van 4 jaar.

Ik hoop dat de dag zo een beetje duidelijk is voor u als ouder.

We doen echt ons uiterste best om de kinderen iedere dag weer een goede zorg te geven.