Agrarisch Kinderdagverblijf Knorretje
Agrarischkinderdagverblijf Knorretje
 

Hoe verloopt een dag op knorretje

Om 7.15  uur begint de dag op Knorretje. Tussen 7.15 en 9.00 uur worden de kinderen gebracht. Op dat moment vragen wij aan de ouders of er nog bijzonderheden zijn wat betreft de zorg voor het kind. Uw kind kan ook op Knorretje rustig ontbijten. Soms is er thuis de tijd niet voor en is het voor het kind fijner om op Knorretje rustig te ontbijten. De  kinderen gaan dan vrij spelen. We lezen een boek of de kinderen gaan puzzelen aan de tafel.

Om 9.00 uur beginnen we met de dagopening van Knorretje. Een vast moment. We vragen dan ook of de kindjes voor 9 uur gebracht kunnen worden. Komt een kindje later dan 9 uur, dan is dit natuurlijk geen probleem maar dan is het wel fijn als u de groep dit even laat weten via een sms. We wensen de kinderen een goedemorgen, we benoemen hierbij de naam van ieder kindje. Verder zingen we een aantal bekende liedjes met de kinderen, doordat we dit dagelijk herhalen leren we de kinderen heel veel liedjes. We zingen het Dank u voor deze nieuwe morgen, en lezen een klein stukje uit de peuterbijbel. Ook wordt er altijd een Njntje -boekje voorgelezen. We eindigen er altijd mee dat de kinderen lief zijn voor elkaar en samen delen, samen spelen. Op het laatst zeggen we de knuffel Knorretje gedag en mogen de kinderen Knorretje een dikke knuffel geven. Na de dagopening gaan we fruit eten en wat drinken, hiervoor zingen we altijd een fruitliedje.

Na het tafelmoment gaan we de kleintjes verschonen en de oudere kinderen gaan dan naar de wc toe. Tussendoor ruimen we alles op en verzorgen we de baby,s. In de ochtend knutselen we altijd of gaan we lekker naar buiten toe. Vaak in de ochtend geven we dan het oude brood aan de dieren. Voor de jarige opa,s en oma,s en vader en moeders worden altijd leuke cadeautjes gemaakt.  En er wordt door ouders oud brood meegegeven voor de dieren.

Tussen de middag gaan we eten. Voordat we een tafelmoment hebben ruimen we altijd gezamelijk  met de kinderen op,  Door dit al zingend te doen met een opruimliedje werkt dit altijd perfect. Na het eten gaan de oudere kinderen, of even tv-kijken of -als het mooi weer is lekker naar buiten. De kleintjes worden lekker naar bed gebracht. Op het moment dat de kleintjes op bed liggen is het een mooi moment om met de oudere kinderen wat spelletjes te doen.  We hebben onder andere een visspel, memory, en domino.

Om half drie worden de meeste kleintjes weer wakker. Als iedereen zo'n beetje uit bed is gaan we aan tafel en beginnen we met de middagopening. Dan zingen we weer wat liedjes en laten we de kinderen gewoon even vertellen wat ze op dat moment willen vertellen. Bij ieder tafelmoment beginnen we met het afspelen van het muziek- doosje. Dit als een rust moment. De kindjes weten goed dat ze dan eventjes stil 'moeten' zijn. Dan lezen we een verhaal voor.  Daarna is er tijd voor een koekje en om wat te drinken.

Na de middagopening gaan de kinderen weer spelen. Het liefst natuurlijk buiten. Om vier uur begint vaak het ophalen weer tot aan 18.00 uur. Tijdens het ophalen nemen we altijd even de tijd om te vertellen wat er is gebeurd die dag. Ook houden we alle dagen een schrijftje bij tot aan de leeftijd van 4 jaar. We doen altijd ons uiterste best om een leuke en gezellige dag aan de kinderen te geven!