Agrarisch Kinderdagverblijf Knorretje

 
plaatje voorlezen.jpg

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek.

Deze week is het Kinderboekenweek, het voorlezen en de kinderboeken worden extra in de aandacht gezet.
Het is fijn dat hier extra aandacht aan wordt gegeven , het belang van voorlezen is nl best groot.
Het voorlezen vergroot de woordenschat , door plaatjes te bekijken en het te benoemen leren ze hoe iets heet.
Tijdens het voorlezen vangen de kinderen ook nieuwe woorden op .
Het draagt ook bij aan het taalgevoel en het taalbegrip.
Ook kan voorlezen troost en rust bieden voor het kind, de kinderen raken vertrouwd met taal alleen al door te luisteren naar een verhaal.
Voorlezen prikkelt de fantasie van de kinderen , kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt
Lezen oefent ook de taalvaardigheid en het concentratievermogen.
Ook stimuleert het de sociale vaardigheden , in hun jonge leven krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties,
Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp, en daarover te praten kan je kind helpen bij het verwerken van indrukken en gevoelens , wanner je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de personages van het boek.
Spelenderwijs leert het kind zich in te leven in de leef en ervaringswereld van een ander.
In de 15 jaar dat ik in de kinderopvang heb gewerkt heb ik echt het belang geleerd van alle bovenstaande punten .
Ik wens iedereen veel leesplezier, en laten we alle mooie kinderboeken even extra in het zonnetje zetten deze week , en natuurlijk als laatste …laten we deze tijd extra veel verhaaltjes voorlezen aan de kinderen

Veel leesplezier groetjes Els